امروز صبح لامپ آبی سوخت.

امروز صبح لامپ آبی سوخت.

لامپ آبی شبهای تنهایی و نوستالژی اراک، در ساعت ۵ صبح، درست در ساعت ۵ صبح یا شاید نه، نیم ساعت پیش از ۵ صبح ...
اما سوخت.

تنها آنان می فهمند ...

                                                                                        ٢۴/٠٢/١٣٨٨

                                                                                                    رشت

/ 0 نظر / 13 بازدید